Lịch công tác

Ngày 21-09-2020

Lịch công tác tuần từ 21/9 đến 27/9/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

21/9/2020

 

 

 

 

 

THỨ BA

22/9/2020

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

23/9/2020

Giảng đường

(23-24/9/2020)

Tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên K29-NL1 Trường Đại học Nông Lâm

Theo kế hoạch

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Phòng

ĐT - QLNH

THỨ NĂM

24/9/2020

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

25/9/2020

08h00

Phòng họp 1, Tầng 5  ĐHTN

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác HSSV năm học 2019-2020 và triển khai công tác năm học 2020-2021.

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

ĐHTN

Phòng

KH-TH

THỨ BẢY

26/9/2020

26-27/9/2020

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K29-KD1; YD1

Theo kế hoạch

Ban Tổ chức

Trung tâm ĐTTNC

19h30-21h30

Sân vận  động Trung tâm

Phối  hợp  Hội  sinh viên  Trường  ĐHKT&QTKD tổ chức chương trình Trung thu cho sinh viên K29-KD1

BCH  Đoàn TN;

Đại biểu mời;

Bí thư  Đoàn TN

Đoàn TN

CHỦ NHẬT

27/9/2020

07h00

Tổ chức tiếp nhận sinh viên K29 Trường CĐ VHNT Việt Bắc và CĐ Kinh tế Kỹ thuật vào học GDQP,AN

Theo kế hoạch

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Phòng

ĐT-QLNH

Các bài liên quan