Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ 7 của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 1 Năm 2023

 

Các bài liên quan