Một số hình ảnh hoạt động ngày thứ nhất của các chiến sĩ nhí tham gia chương trình "Chúng em học làm chiến sĩ" - Đợt 2

Các bài liên quan