Lịch công tác

Ngày 04-04-2022

Lịch công tác tuần từ 04/4 đến 10/4/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

04/04/2022

 

 

 

 

 

THỨ BA

05/04/2022

07h00’

Nhà văn hóa Quân khu 1 

Hội nghị giao ban Quý I, rút kinh nghiệm huấn luyện tháng đầu và công tác tuyển quân năm 2022.

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Quân khu 1

VP

Quân khu

THỨ TƯ

06/04/2022

08h00’

Trung tâm

Tổ chức trồng cây

Toàn thể Cán bộ, viên chức, Người lao động và Sinh viên

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Phòng

KH-TH

08h30’

Viện Khoa học TDTT  - Tổng cục TDTT

Tham gia Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ.

PGS.TS Hà Quang Tiến

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

07/04/2022

08h00’

Phòng họp tầng 3

Họp BCH Đảng bộ Trung tâm tháng 4/2022.

BCH Đảng bộ Trung tâm

Bí thư Đảng ủy

Hà Quang Tiến

VPĐU

9h00’

Phòng họp tầng 3 

Họp Giao ban công tác tháng 4/2022.

BGĐ; Trưởng, Phó các đơn vị; Kế toán trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm; Bí thư, Phó Bí thư ĐTN; Phụ trách Bộ phận bảo vệ, y tế.

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

THỨ SÁU

08/04/2022

14h00’

Phòng họp tầng 3

Họp BCH Công đoàn tháng 4/2022

BCH Công đoàn Trung tâm

Chủ tịch

Đại tá Nguyễn Quang Công

VP

Công đoàn

THỨ BẢY

09/04/2022

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

10/04/2022

 

 

 

 

 

 

 

Các bài liên quan