Lịch công tác

Ngày 19-06-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 19/6 đến 25/6/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

19/06/2023

 

 

 

 

 

THỨ BA

20/06/2023

14h00’

Phòng họp số 1

ĐHTN

Tổng kết hoạt động công tác nữ công và xét đề nghị khen thưởng GVT-ĐVN năm học 2022 – 2023

Đ/c Dương Thị Thanh Mai

ĐHTN

Phòng

KH-TH

20/6 – 23/6/2023

Trung tâm GDQPAN

Tổ chức thi kết thúc học phần môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho K31-TT1, CN2 (Trường Đại học Kỹ thuật và Công nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông).

Theo Kế hoạch

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

ĐT-QLNH

THỨ TƯ

21/06/2023

08h00’

Hội trường Trung tâm Số ĐHTN

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi

- Thượng tá Bế Ích Trường

- Thiếu tá Lê Minh Tuấn

Bộ GD&ĐT

Phòng

ĐT-QLNH

THỨ NĂM

22/06/2023

14h00 – 17h00’

Hội trường Trung tâm

Tiếp đón phụ huynh vào thăm chiến sĩ

Theo Kế hoạch

Trưởng Ban tổ chức

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ SÁU

23/06/2023

08h00

Phòng họp số 1

ĐHTN

 

Hội nghị về công tác thi đua khen thưởng của ĐHTN

Đại tá Đinh Văn Long;

Đ/c Nguyễn Hải Dương;

Đ/c Nguyễn Thị Ngân.

PGS.TS Trần Viết Khanh - Phó GĐ ĐHTN

KH-TH

14h00

Phòng họp số 1

ĐHTN

 Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐHTN (Bước 2 - Quy trình nhân sự tham gia lần đầu)

Đ/c Trần Hoàng Tinh - UV BCH Công đoàn Trung tâm

Công đoàn ĐHTN

VPCĐ

THỨ BẢY

24/06/2023

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

25/06/2063

 

 

 

 

 

14h00 – 17h00’

Hội trường Trung tâm

Tiếp đón phụ huynh vào thăm chiến sĩ

Theo Kế hoạch

Trưởng Ban tổ chức

Trung tâm

ĐTTNC

Các bài liên quan