Lịch công tác

Ngày 27-09-2020

Lịch công tác tuần từ 27/9 đến 04/10/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

28/9/2020

07h00

Sân vận động Trung tâm

Lễ Chào cờ

Toàn thể CBVC và NLĐ Trung tâm

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Phòng

 KH-TH

07h30 

Tầng 2 Hội trường

Lễ Khai giảng khóa học GDQP&AN cho sinh viên K29-KT1; NT1

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá ĐinhVăn Long

Phòng

ĐT-QLNH

THỨ BA

29/9/2020

08h00

Phòng họp tầng 3

Họp rút kinh nghiệm tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa sinh viên.

Đại diện Ban giám đốc; Giám đốc TTĐTTNC; Trưởng/Phó phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Đào tạo-QLNH; Cán bộ quản lý Khung sinh viên.

Phó Giám đốc

Đại tá ĐinhVăn Long

Trung tâm ĐTTNC

15h00

Phòng họp tầng 3

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học của ThS. Nguyễn Hải Dương

Theo Quyết định

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

ĐT-QLNH

THỨ TƯ

30/9/2020

30/9-03/10/2020

Đoàn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn GDQPAN đi tập huấn tại Hải Phòng

Theo Quyết định số 493/QĐ-TTGDQPAN ngày 24/9/2020

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

01/10/2020

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

02/10/2020

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

03/10/2020

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

04/10/2020

 

 

 

 

 

Các bài liên quan