Đề tài NCKH các cấp

Ngày 13-03-2023

Thông báo nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCH cấp Đại học của PGS.TS. Hà Quang Tiến

Tên đề tài: “Nghiên cứu giải pháp tổ chức Hoạt động trải nghiệm môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

Mã số: ĐH2020-TN10-01

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Hà Quang Tiến   

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 634/QĐ-ĐHTN ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 09h00; Thứ 7 ngày 18 tháng 3 năm 2023

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp tầng 3 - Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời cán bộ giảng viên thuộc các Phòng, Khoa được biết và đến dự.

Các bài liên quan