Lịch công tác

Ngày 18-01-2021

Lịch công tác tuần từ 18/01 đến 24/01/2021

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

18/01/2021

 

 

 

 

 

THỨ BA

19/01/2021

08h00

UBND Tỉnh TN

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 20201

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

UBND Tỉnh

Phòng

KH-TH

THỨ TƯ

20/01/2021

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

21/01/2021

07h30

Hà Nội

Tham gia Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn học kì I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021

Chủ tịch Công đoàn

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

VP Công đoàn

THỨ SÁU

22/01/2021

15h00

Phòng họp trường ĐHCNTT&TT

Tham gia Hội nghị Ban chấp hành CĐ ĐHTN mở rộng quý I năm 2021

Chủ tịch Công đoàn

Chủ tịch CĐ ĐHTN

VP Công đoàn

THỨ BẢY

23/01/2021

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

24/01/2021

 

 

 

 

 

Các bài liên quan