Lịch công tác

Ngày 11-04-2022

Lịch công tác tuần từ 11/4 đến 17/4/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

11/04/2022

Nghỉ Lễ “Giỗ tổ Hùng Vương”

THỨ BA

12/04/2022

08h00’

Phòng họp 2 ĐHTN 

Họp BCH Đoàn TN ĐHTN mở rộng.

Bí thư ĐTN Nguyễn Xuân Trường; Phó Bí thư ĐTN Nguyễn Trung Kiên

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHTN

VP

Đoàn TN

THỨ TƯ

13/04/2022

08h00’

Phòng 103, Giảng đường A 

Tuyển dụng lao động năm 2022.

Hội đồng theo Quyết định số 75/QĐ-TTGDQPAN ngày 09/3/2022 của Giám đốc Trung tâm.

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

14/04/2022

09h00’

Phòng họp tầng 3 

Họp BCH Đảng bộ Trung tâm.

BCH Đảng bộ Trung tâm

Bí thư Đảng ủy

VPĐU

THỨ SÁU

15/04/2022

14h00’

Phòng họp Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào cai 

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN mở rộng quý II năm 2022

 Phó Chủ tịch Công đoàn

 Dương Thị Thanh Mai

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

VP

Công đoàn

 

15h00’

Phòng họp tầng 3

Đại hội chi đoàn phòng chức năng nhiệm kỳ năm 2021-2022

 Đoàn viên Phòng chức năng

  Bí thư Chi đoàn

Bùi Thị Thu Hiền

 VPĐTN

 

15h00’

Phòng 103

Giảng đường A

Đại hội chi đoàn Khoa Giáo viên nhiệm kỳ năm 2021-2022

 Đoàn viên Khoa Giáo viên

Bí thư Chi đoàn

Hoàng Hữu Hiệu

 VPĐTN

 

16h00’

Hội trường 1

ĐHTN

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên

 PGS.TS. Hà Quang Tiến  Đại học Thái Nguyên  Phòng KH-TH

THỨ BẢY

16/04/2022

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

17/04/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

15h00’

Phòng 103

Giảng đường A 

16h00’

Hội trường 1

ĐHTN 

Các bài liên quan