Lịch công tác

Ngày 25-06-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 26/6 đến ngày 02/7/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

26/06/2023

07h00’

 Xuất phát đi 

Bảo tàng quân đội

Tổ chức cho “chiến sĩ nhí” thăm quan Bảo tàng quân đội

Theo kế hoạch

Ban tổ chức

Trung tâm

ĐTTNC

09h00’

Phòng họp tầng 3 

Bình xét thi đua, khen thưởng Công đoàn năm 2022-2023

BCH Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

Văn phòng

Công đoàn

10h00’

Phòng họp tầng 3

Họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Trung tâm

Theo Quyết định 526/QĐ-TTGDQPAN ngày 20 tháng 6 năm 2023

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

ĐT-QLNH

THỨ BA

27/06/2023

Từ ngày 27 đến 29/6

Tham gia Thanh tra công tác coi thi THPT Quốc gia

Thượng tá Bế Ích Trường

Thiếu tá Lê Minh Tuấn

Chủ tịch hội đồng

Phòng

KH-TH

14h00’

Trung tâm GDQPAN

Bế giảng chương tình “Chúng em học làm Chiến sĩ” Đợt 2 năm 2023

Theo Kế hoạch

Ban Tổ chức

Chương trình

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ TƯ

28/06/2023

08h00’

Phòng họp tầng 3

Họp triển khai kế hoạch đón đoàn công tác Trung tâm GDQP&AN Thành phố Hồ Chí Minh

Theo thông báo

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Phòng

KH-TH

09h00’

Phòng họp tầng 3

Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại chất lượng năm học 2022-2023

Theo Quyết định số 533QĐ-TTGDQPAN ngày 21/6/2023

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

29/06/2023

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

30/06/2023

14h00’

Phòng họp tầng 3

Sơ kế Đảng bộ giữa nhiệm kỳ

Đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng đảng ủy ĐHTN;

Đảng bộ Trung tâm

Bí thư

Hà Quang Tiến

Văn phòng

Đảng ủy

THỨ BẢY

01/07/2023

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

02/07/2063

Từ  02 đến 05/7

Bộ GD&ĐT

Tham dự Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học GDQP&AN năm 2023

Theo Quyết định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng

ĐT-QLNH

Các bài liên quan