Lịch công tác

Ngày 05-10-2020

Lịch công tác tuần từ 05/10 đến 11/10/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

05/10/2020

 

 

 

 

 

THỨ BA

06/10/2020

08h00-17h30

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Tham dự Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Bí thư Đoàn Thanh niên; 200 đoàn viên sinh viên đang học tập tại Trung tâm

Đại học Thái Nguyên

Đoàn TN

THỨ TƯ

07/10/2020

08h00

Phòng họp tầng 3

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 10/2020.

BCH Đảng bộ Trung tâm

Bí thư

Phạm Hồng Quang

VP

Đảng ủy

09h00

Phòng họp tầng 3

Họp Giao ban công tác Tháng  10/2020.

Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Kế toán trưởng; Phụ trách bộ phận bảo vệ, Y tế.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Phòng

 KH-TH

THỨ NĂM

08/10/2020

09h30

Phòng họp tầng 3

Họp Ban Chấp hành Công đoàn tháng 10/2020.

BCH Công đoàn Trung tâm

Chủ tịch Công đoàn

VP

Công đoàn

Từ ngày  8/10

đến 11/10

Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin 

Tham gia khóa tập huấn “An ninh, bảo mật và quản trị hệ thống”.

02 chuyên viên chuyên trách CNTT

Đại học

Thái Nguyên

Phòng

 KH-TH

THỨ SÁU

09/10/2020

14h00

Hội trường tầng 2

Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2019-2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021

Toàn thể viên chức, người lao động trong Trung tâm

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Phòng

 KH-TH

THỨ BẢY

10/10/2020

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

11/10/2020

 

 

 

 

 

Các bài liên quan