Lịch công tác

Ngày 01-02-2021

Lịch công tác tuần từ 01/02 đến 07/02/2021

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

01/02/2021

09h00

Phòng họp tầng 3

Rà soát và dự kiến phương án bổ sung nhân sự có đủ tiêu chuẩn; đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định

BCH Đảng bộ

Phó Bí thư

Đinh Văn Long

VP Đảng

14h00

Phòng họp tầng 3 

Tổ chức lấy ý kiến về danh sách đưa vào quy hoạch

BCH Đảng bộ; Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc; Trưởng/Phó các tổ chức Đoàn thể CTXH

Phó Bí thư

Đinh Văn long

VP Đảng

15h00

Phòng họp tầng 3 

Tổ chức lấy ý kiến về danh sách nhân sự

BCH Đảng bộ

Phó Bí thư

Đinh Văn Long

VP Đảng

16h00

Phòng họp tầng 3 

Thảo luận và bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách đề nghị bổ sung quy hoạch

BCH Đảng bộ

Phó Bí thư

Đinh Văn Long

VP Đảng

THỨ BA

02/02/2021

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

03/02/2021

08h00

Phòng họp tầng 3

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 2/2021.

BCH Đảng bộ

Bí thư

Phạm Hồng Quang

VP

Đảng ủy

 

09h00

Phòng họp tầng 3

Họp Giao ban công tác Tháng  2/2021.

Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Kế toán trưởng; Phụ trách bộ phận bảo vệ, Y tế.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Phòng

 KH-TH

THỨ NĂM

04/02/2021

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

05/02/2021

08h00

UBND xã Quyết Thằng

Tham dự Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng

Phòng

KH-TH

THỨ BẢY

06/02/2021

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

07/02/2021

 

 

 

 

 

Các bài liên quan