Lịch công tác

Ngày 03-07-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 03/7 đến ngày 09/7/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

03/7/2023

 

 

 

 

 

THỨ BA

04/7/2023

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

05/7/2023

08h00’

Hội trường Trung tâm số ĐHTN

Họp giao ban công tác 6 tháng cuối năm 2023 Đại học Thái Nguyên

ThS Nguyễn Duy Phương

Giám đốc ĐHTN

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

06/7/2023

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

07/7/2023

08h30’

Phòng họp số 1, ĐHTN

Tham gia Hội nghị tập huấn công tác pháp chế

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long,

ThS Nguyễn Hải Dương,

 ThS Trần Thị Bích Hợp

Vụ Pháp chế

Phòng

KH-TH

THỨ BẢY

08/7/2023

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

09/7/2023

07h00

Trung tâm

Tiếp nhận sinh viên khóa K31-CN3, K31-TT2

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Phòng

ĐT-QLNH

Các bài liên quan