Lịch công tác

Ngày 12-10-2020

Lịch công tác tuần từ 12/10 đến 18/10/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

12/10/2020

 

 

 

 

 

THỨ BA

13/10/2020

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

14/10/2020

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

15/10/2020

Giảng đường

(15-16/10/2020)

Tổ chức thi kết thúc cho sinh viên K29-KD1 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Theo kế hoạch

Chủ tịch Hội đồng

Phòng ĐT-QLNH

THỨ SÁU

16/10/2020

15h00

Phòng họp số A

Trường ĐHKT&QTKD

Tham gia Hội nghị BCH Công đoàn ĐHTN mở rộng quý IV năm 2020

Chủ tịch Công đoàn

Trung tâm

Chủ tịch

Công đoàn ĐHTN

VP Công đoàn

THỨ BẢY

17/10/2020

 

09h00

Hội trường Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Tham dự hoạt động của nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII tại Đại học Thái Nguyên

Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc; 450 sinh viên

Đại học Thái Nguyên

Phòng KH-TH

18h30-22h00

Hội trường Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên

Tham dự chương trình Chào sinh viên Đại học Thái Nguyên năm học 2020-2021 Bí thư Đoàn  Đoàn ĐHTN VP Đoàn TN

CHỦ NHẬT

18/10/2020

8h00

Văn phòng ĐHTN

Tham dự tập huấn phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong môi trường Đại học ở Việt Nam

Theo triệu tập của Đoàn thanh niên

Đoàn ĐHTN

VP Đoàn TN

8h00

 

Tổ chức tiếp nhận sinh viên K29-KH1, NN1 vào học tập Theo kế hoạch

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Phòng ĐT-QLNH

 

09h00

Hội trường Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Tham dự hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 tại Đại học Thái Nguyên

Ban Giám đốc; Trưởng/phó các đơn vị trực thuộc; 450 sinh viên.

Đại học Thái Nguyên

Phòng KH-TH

Các bài liên quan