Lịch công tác

Ngày 08-02-2021

Lịch công tác tuần từ 08/02 đến 14/02/2021

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

08/02/2021

09h30

Phòng họp tầng 3

Tặng quà các gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm nhân dịp Tết Nguyên đán 2021.


Ban Giám đốc;

trưởng các đơn vị;

BCH Công đoàn; Cán bộ, viên chức và NLĐ theo thông báo

Ban Giám đốc

Phòng

KH-TH

THỨ BA

09/02/2021


THỨ TƯ

10/02/2021

Nghỉ Tết Nguyên đán 2021

(Từ ngày 10/2 đến hết ngày 16/2/2021)

THỨ NĂM

11/02/2021

 

THỨ SÁU

12/02/2021


THỨ BẢY

13/02/2021


CHỦ NHẬT

14/02/2021


Các bài liên quan