Lịch công tác

Ngày 24-04-2022

Lịch công tác tuần từ 25/4 đến 01/5/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

25/4/2022

05h30’ - 08h30’

Quân khu 1

Tham gia lấy máu, khám sức khỏe định kì năm 2022

Lực lượng

Sĩ quan biệt phái

Quân khu 1

Phòng

KH-TH

09h00’

Phòng họp tầng 3

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Khoa Giáo viên

Theo Kế hoạch số 179/KH-TTGDQPAN ngày 22/4/2022

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Phòng

KH-TH

14h00’

Phòng họp 1

ĐHTN

Tham gia hội nghị trực tuyến triển khai phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên

đ/c Ngân – phụ trách VP Đoàn

ĐHTN

VP ĐTN

THỨ BA

26/4/2022

07h00’

Khu vực ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa cho Sinh viên khóa K29TC1+K30KT2 (Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật, Trường CĐ Kinh tế Tài chính)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

PGS.TS Hà Quang Tiến

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ TƯ

27/4/2022

 15h00'

Phòng họp tầng 3

 Họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2021

 - Phó Chủ tịch Hội đồng

- Thư ký Hội đồng

- Tổ trưởng tổ kiểm kê

Chủ tịch Hội đồng 

Phòng KH-TH 

THỨ NĂM

28/4/2022

 14h00'

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

 Tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

 Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm

Đảng bộ ĐHTN 

VP Đảng ủy 

THỨ SÁU

29/4/2022

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

30/4/2022

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

01/5/2022

 

 

 

 

 

Các bài liên quan