Lịch công tác

Ngày 10-07-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 10/7 đến ngày 16/7/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

10/7/2023

08h00’

Phòng họp tầng 3 

Kiểm tra kết quả thực hiện các đề án toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy ĐHTN; BCH Đảng bộ Trung tâm; Cán bộ làm công tác Đảng; lãnh đạo các đơn vị chuyên môn có liên quan

Đảng ủy ĐHTN

VP ĐU

THỨ BA

11/7/2023

08h00’

Phòng họp tầng 3

Họp Ban đề thi xây dựng ngân hàng đề thi; Họp Ban Đề thi thông qua ngân hàng đề thi

Ban Đề thi

Phó trưởng ban Thường trực

Phòng

ĐT-QLNH

09h00’

Phòng họp tầng 3

Họp đánh giá và chấm điểm tiêu chí thi đua năm học 2022-2023

Phó Chủ tịch hội đồng Đại tá Đinh Văn Long; Đại diện lãnh đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn, cá nhân liên quan theo công văn số 473/TTGDQPAN ngày 30/5/2023

Phó Chủ tịch Hội đồng

Đại tá Đinh Văn Long

Phòng

KH-TH

09h30’

Phòng họp tầng 3

Họp hội đồng bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023,

Theo QĐ số 531/QĐ-TTGDQPAN ngày 21/6/2023

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

KH-TH

14h00’

Phòng họp số 2

ĐHTN

Triển khai kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2023

Phó giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

BCHQS ĐHTN

Phòng

ĐT-QLNH

THỨ TƯ

12/7/2023

08h00’

Phòng họp tầng 3

Họp BCH Đảng bộ Trung tâm tháng 07/2023.

BCH Đảng bộ

Bí Thư Đảng ủy

 Trung tâm

VP ĐU

THỨ NĂM

13/7/2023

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

14/7/2023

09h00’

Phòng họp tầng 3

Họp Giao ban công tác tháng 7 năm 2023

Ban Giám đốc; Trưởng, phó các đơn vị; Kế toán trưởng; Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn; Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên.

Giám đốc

Trung tâm

Phòng

KH-TH

14h00’

Phòng họp tầng 3

Họp Ban Tổ chức; đội ngũ giảng viên quán triệt nhiệm vụ thi; điều lệ hội thi

Theo Quyết định

Phó trưởng ban Thường trực

Phòng

ĐT-QLNH

15h00’

Phòng họp tầng 3

Họp BCH Công đoàn tháng 7

BCH Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

VP CĐ

THỨ BẢY

15/7/2023

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

16/7/2023

 

 

 

 

 

Các bài liên quan