Lịch công tác

Ngày 19-10-2020

Lịch công tác tuần từ 19/10 đến 25/10/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

19/10/2020

07h30 

Tầng 2 Hội trường

Lễ Khai giảng khóa học GDQP&AN cho sinh viên K29-KH1; NN1

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Phòng

ĐT-QLNH

THỨ BA

20/10/2020

08h00

Sân vận động Trung tâm

Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo kế hoạch

Chủ tịch Công đoàn

Văn phòng Công đoàn

THỨ TƯ

21/10/2020

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

22/10/2020

08h00

Phòng họp 1 tầng 5 ĐHTN

Tham gia Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng năm học 2019-2020 và triển khai năm học 2020-2021

Phó Giám đốc; chuyên viên thanh tra

Giám đốc ĐHTN

Phòng

 KH-TH

THỨ SÁU

23/10/2020

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

24/10/2020

24-25/10/2020

Văn phòng ĐHTN

Tham dự tập huấn phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong môi trường Đại học ở Việt Nam

Theo triệu tập

Bí thư Đoàn Đại học Thái Nguyên

Đoàn TN

CHỦ NHẬT

25/10/2020

 

 

 

 

 

Các bài liên quan