Lịch công tác

Ngày 02-05-2022

Lịch công tác tuần từ 02/5 đến 08/5/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

02/5/2022

07h00’

Khu vực ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa cho Sinh viên khóa K30 YD2 (Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên).

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ BA

03/5/2022

07h00’

Khu vực ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa cho Sinh viên khóa K30 YD2 (Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên).

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ TƯ

04/5/2022

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

05/5/2022

08h00’

Phòng họp tầng 3 

Họp BCH Đảng bộ Trung tâm tháng 5/2022.

BCH Đảng bộ Trung tâm.

Bí thư Đảng  ủy

VP ĐU

09h00’

Phòng họp tầng 3 

Họp Giao ban công tác tháng 5/2022.

BGĐ Trung tâm; Trưởng/ Phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch/Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư/Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm; Kế toán trưởng; Phụ trách các bộ phận Bảo vệ, Y tế.

Giám đốc Trung tâm

Phòng KH-TH

15h30’

Phòng họp tầng 3

Họp Ban chấp hành công đoàn tháng 5/2022.

Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm

Chủ tịch Công đoàn

Trung tâm

VPCĐ

THỨ SÁU

06/5/2022

08h00’

Trung tâm Hội nghị

ĐHTN

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số  11-NQ/TW   ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm; Chủ tịch Công đoàn Trung tâm; Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm.

Đảng ủy ĐHTN

VPĐU

THỨ BẢY

07/5/2022

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

08/5/2022

07h00’

Khu vực ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa cho Sinh viên khóa K30 YD2 (Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên).

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Trung tâm

ĐTTNC

Các bài liên quan