Tin an ninh quốc phòng

Xem tất cả
GDQP-AN o QKI

Đề án Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

         Đến năm 2020 bảo đảm đào tạo đáp ứng được 90% nhu cầu giáo viên và 70% nhu cầu giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh giảng dạy ở...

Chi tiết
luat gdqp-an

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh – bước phát triển mới góp phần xây dựng nền…

Ngày đăng: 04/03/2015 06:38
logo

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày đăng: 04/03/2015 06:34
DSC04853

Tham luận xây dựng kỷ yếu Hội thảo công tác quản lý, giảng dạy môn học Giáo dục…

Ngày đăng: 04/03/2015 06:29
DSC_2860

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh,…

Ngày đăng: 04/03/2015 06:24

Một số hình ảnh hoạt động của trung tâm