Lịch công tác

Ngày 09-05-2022

Lịch công tác tuần từ 09/5 đến 15/5/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

09/5/2022

14h00’

Phòng họp 1

ĐHTN

Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 1763/TB-ĐHTN ngày 08/10/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Đại tá Đinh Văn Long; Thượng tá Lê Đại Lâm;

ThS Nguyễn Duy Phương

Giám đốc ĐHTN

Phòng

ĐT-QLNH

THỨ BA

10/5/2022

9h00’

Phòng họp

tầng 3

Họp thống nhất Kế hoạch chuẩn bị tổ chức 30 năm ngày thành lập Trung tâm.

PGĐ Hà Quang Tiến, PGĐ Đinh Văn Long, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Kế toán trưởng, Bí thư ĐTN Trung tâm.

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

10h00’

Phòng họp

tầng 3 

Họp BCH Đoàn Trung tâm mở rộng.

- BCH Đoàn Trung tâm

- Bí thư các chi đoàn

Bí thư đoàn Trung tâm

VP ĐTN

THỨ TƯ

11/5/2022

 08h00'

Trung tâm

Khảo sát các khu vực phục vụ công tác đào tạo của Trung tâm

Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị của Trung tâm

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Phòng KH-TH

THỨ NĂM

12/5/2022

8h00’

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Tham gia Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ.

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

KH-TH

THỨ SÁU

13/5/2022

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

14/5/2022

07h00’ - 17h00’

Trường IRIS

Tham dự Giải bóng đá Trường IRIS mở rộng.

Phó Giám đốc Hà Quang Tiến và Đội bóng Trung tâm.

Tổng Hiệu trưởng Trường IRIS

VP

Đoàn TN

07h30’

Nhà thi đấu

ĐHSP

Khai mạc Giải thể thao CBVCNLĐ ĐHTN năm 2022.

Ban chấp hành công đoàn và các vận động viên

Chủ tịch

Công đoàn ĐHTN

Phòng

KH-TH

CHỦ NHẬT

15/5/2022

17h00’

Nhà thi đấu

ĐHSP

Bế mạc Giải thể thao CBVCNLĐ ĐHTN năm 2022.

Ban chấp hành công đoàn và các vận động viên

Chủ tịch

Công đoàn ĐHTN

Phòng

KH-TH

Các bài liên quan