Lịch công tác

Ngày 31-07-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 31/7 đến ngày 06/8/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

31/7/2023

14h00’

Hội trường

Trung tâm số

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ ĐHTN khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

BCH Đảng bộ Trung tâm

Thường trực Đảng ủy

ĐHTN

VP ĐƯ

15h30’

Phòng Giao ban

Bế mạc hội thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQP&AN năm 2023

Đại biểu cơ quan cấp trên; Ban Tổ chức hội thi, Ban coi chấm thi, Ban thư ký; Các Giảng viên tham gia Hội thi

Phó Trưởng ban

Đại tá Đinh Văn Long

Phòng

ĐT-QLNH

THỨ BA

01/8/2023

01 – 14/8/2023

Bộ GD&ĐT

Tham gia Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa phổ thông

PGS. TS Hà Quang Tiến

Bộ GD&ĐT

Phòng

KH-TH

THỨ TƯ

02/8/2023

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

03/8/2023

14h00’

Trung tâm GDQPAN

Thẩm định kết quả đánh giá, chấm điểm thi đua  các đơn vị  đào tạo năm học 2022-2023

Phó Chủ tịch hội đồng Đại tá Đinh Văn Long; Đại diện lãnh đạo các đơn vị, bộ phận chuyên môn, cá nhân liên quan theo công văn số 473/TTGDQPAN ngày 30/5/2023

ĐHTN

Phòng

KH-TH

THỨ SÁU

04/8/2023

07h00’

Hội trường Cục Chính trị QK1

Hội nghị tổng kết  Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và lấy phiếu tín nhiệm  đối với cấp  ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý cấp Cục

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Cục Chính trị

Quân khu 1

Phòng

KH-TH

THỨ BẢY

05/8/2023

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

06/8/2023

 

 

 

 

 

Các bài liên quan