Lịch công tác

Ngày 02-11-2020

Lịch công tác tuần từ 02/11 đến 08/11/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

02/11/2020

07h00

Sân vận động Trung tâm

Lễ Chào cờ

Toàn thể CBVC và NLĐ Trung tâm

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Phòng

 KH-TH

THỨ BA

03/11/2020

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

04/11/2020

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

05/11/2020

08h00

Phòng họp tầng 3

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 11/2020.

BCH Đảng bộ Trung tâm

Bí thư

Phạm Hồng Quang

VP

Đảng ủy

09h00

Phòng họp tầng 3

Họp Giao ban công tác Tháng  11/2020.

Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Kế toán trưởng; Phụ trách bộ phận bảo vệ, Y tế.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Phòng

 KH-TH

THỨ SÁU

06/11/2020

09h30

Phòng họp tầng 3

Họp Ban Chấp hành Công đoàn tháng 11/2020.

BCH Công đoàn Trung tâm

Chủ tịch Công đoàn

VP

Công đoàn

THỨ BẢY

07/11/2020

07/11-08/11/2020

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K29-

Theo kế hoạch

Ban tổ chức

Trung tâm ĐTTNC

07h00

Sân cỏ nhân tạo Z159

Tham gia Khai mạc giải bóng đá “Công đoàn Trường Đại học Y-Dược mở rộng năm 2020”

Đội tuyển thi đấu

Công đoàn ĐH Y-Dược

VP Công đoàn

08h00

Đại học TDTT Từ Sơn - Bắc Ninh

Tham gia hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ

Phó giám đốc

Hà Quang Tiến

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

 KH-TH

CHỦ NHẬT

08/11/2020

 

 

 

 

 

Các bài liên quan