Tin tức & Sự kiện

Ngày 11-03-2022

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021; Triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Nhằm phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, duy trì đoàn kết, đồng thời kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021 và triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022, sáng ngày 11/3/2022, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021.

         Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Hà Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm; Đại tá Nguyễn Quang Công - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, cùng các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Khoa, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm.

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2021; Tổng kết công tác hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021; Tổng kết công tác Tài chính năm 2021 và Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm. Các báo cáo đã nêu rõ những thành tích mà Trung tâm đạt được và cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, những bài học kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực công tác cũng như hoạt động phong trào của cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm trong năm học vừa qua. Trong năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc; phối hợp với các tổ chức đoàn thể; tập thể cán bộ viên chức, người lao động trong toàn Trung tâm đã đoàn kết vượt qua khó khăn, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học trên tất cả các mặt công tác:

         - Về công tác Đào tạo: Đã quán triệt thực hiện tốt các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên. Thực hiện chương trình GDQP&AN theo thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đăng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học được triển khai cụ thể hóa tại Quyết định số 750/QĐ-ĐHTN ngày 28/4/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên và Quyết định số 266/QĐ-TTGDQPAN ngày 13/5/2021 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên. Trong năm đã triển khai ký hợp giảng dạy cho 10 đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên và xây dựng định mức thu học phí trong năm học 2021-2022 tại Trung tâm. Triển khai kế hoạch huấn luyện cho 198 chiến sỹ tự vệ của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Phát huy thế mạnh và những kết quả đã đạt được, với mục đích thực hiện lồng ghép GDQPAN cho sinh viên thông qua HĐNK, trong năm 2021 Trung tâm đã tổ chức được 02 khóa cho 1.577 em sinh viên tham gia.

         - Về công tác nghiên cứu khoa học: Trung tâm triển khai 01 đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục quốc phòng và an ninh ở các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn mới” – TS Trần Hoàng Tinh và 01 đề tài cấp Đại học “Nghiên cứu giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” - PGS.TS Hà Quang Tiến. Trung tâm đã triển khai xét duyệt 03 đề xuất đề tài, tiến hành triển khai xây dựng thuyết minh bảo đảm đúng thời gian, đúng quy định. 30/31 đạt 96,8% giảng viên đủ giờ nghiên cứu khoa học

         - Về công tác quản lý sinh viên: Đã quán triệt nghiêm túc tới sinh viên về mục tiêu, yêu cầu của môn học GDQPAN trong giai đoạn mới, phổ biến hướng dẫn thực hiện quy chế môn học và những quy định cụ thể về chế độ học tập và rèn luyện kỷ luật theo quy chế quản lý và rèn luyện người học tại Trung tâm. Quản lý tổ chức các lớp học theo hình thức trực tuyến qua các nhóm Zalo cho sinh viên các khóa bảo đảm chặt chẽ.

         - Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Thường xuyên tuyên truyền CBVC, NLĐ, NH nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. 100% CBVC, NLĐ, NH tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao. Trung tâm đã nhiều lần phối hợp làm việc với Quân khu 1 và Tỉnh đội chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm (khi cần) trong hai năm 2020, 2021; xây dựng kịch bản, phương án xử lý tình huống dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng để thành lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng.

          - Về công tác Đảng, đoàn thể và các công tác khác:

         + Kiện toàn bổ sung 01 đ/c là Ủy viên BCH Công đoàn và 01 đ/c bầu vào chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

         + Công đoàn Trung tâm làm tốt công tác vận động cán bộ, viên chức và người lao động tham gia các quỹ ủng hộ từ thiện, nhân đạo như: “Quỹ xã hội công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 2019-2020 số tiền 1.942.000đ; ủng hộ chương trình “Máy tính cho em”: 20.000.000đ; ủng hộ nguồn lực cải tạo, nâng cấp 02 công trình truyền thống ngành giáo dục: 1.000.000đ; Quỹ chất độc màu da cam/dioxin với số tiền: 3.000.000đ.

         + Tổ chức phát động 100% công đoàn viên đăng ký thi đua công đoàn năm học 2021-2022.

         Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Hà Quang Tiến - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm đã nêu lên 10 nhiệm vụ trọng tâm mà Trung tâm cần thực hiện làm được trong năm tới, yêu cầu các đơn vị cụ thể hóa từng lĩnh vực, đoàn kết, chung sức chung lòng, cùng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Tại Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới (2021-2023) gồm 03 đồng chí: Nông La Duy, Đào Xuân Trường, Mai Quý Thành.

 

Ban Thanh tra nhân dân ra mắt Hội nghị

         Nhân dịp này, Trung tâm đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

PGS.TS. Hà Quang Tiến trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 02 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2019-2020 đến năm học 2021

Đại tá Đinh Văn Long trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

PGS.TS. Hà Quang Tiến trao Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021 và trong phòng, chống dịch Covid-19 

 

 

Đại tá Đinh Văn Long trao Giấy khen của Giám đốc Trung tâm cho tập thể Phòng Kế hoạch – Tổng hợp


Đại tá Đinh Văn Long khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở


Đại tá Đinh Văn Long trao tặng Giấy khen của Giám đốc Trung tâm cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021


Đại tá Nguyễn Quang Công trao tặng Giấy khen của Công đoàn Đại học Thái Nguyên cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh


Đại tá Nguyễn Quang Công trao tặng Giấy chứng nhận cho cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”


ThS. Dương Thị Thanh Mai trao tặng Giấy khen của Công đoàn Trung tâm cho các tập thể Tổ công đoàn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh


ThS. Dương Thị Thanh Mai trao Giấy khen của Công đoàn Trung tâm cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Công đoàn năm học 2020-2021

         Sau gần 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2021; Triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh, hy vọng rằng trong năm 2022 này, Trung tâm GDQPAN ĐHTN tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

- Ban biên tập Website -

Các bài liên quan