Tin tức & Sự kiện

Ngày 19-12-2020

Nghiệm thu đề tài cấp Đại học “Nghiên cứu mô hình trải nghiệm nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh tiểu học thông qua trò chơi quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên”

         Sáng ngày 19/12/2020, Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học do PGS.TS. Hà Quang Tiến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học: “Nghiên cứu mô hình trải nghiệm nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh tiểu học thông qua trò chơi quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên”, mã số: ĐH2018-TN10-01 do NCS. Nguyễn Hải Dương - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp làm chủ nhiệm đề tài.

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Giáo dục phải không ngừng đổi mới, một trong những yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là phải chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học.


Hoạt động giáo dục trải nghiệm được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó hình thức tổ chức trò chơi là một trong các hình thức tổ chức trải nghiệm hữu hiệu. Trò chơi là một loại hình hoạt động giải trí, thư giãn; là món ăn tinh thần nhiều bổ ích và không thể thiếu được trong cuộc sống con người nói chung và đặc biệt phù hợp đối với lứa tuổi học sinh nói riêng. Thực hiện tinh thần “chơi mà học, học mà chơi”, hoạt động trải nghiệm với việc tổ chức các trò chơi là hoạt động vui chơi với nội dung đa dạng, có kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có tác dụng giáo dục để hình thành nhiều phẩm chất cho học sinh như: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Với mục tiêu phát triển cho học sinh tiểu học các phẩm chất cần thiết của người công dân tương lai theo yêu cầu của xã hội, đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu mô hình trải nghiệm nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh tiểu học thông qua trò chơi quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên” đã đề xuất được một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm và xây dựng được mô hình hoạt động trải nghiệm, hệ thống trò chơi quân sự và nội dung chương trình hoạt động trải nghiệm thông qua trò chơi quân sự cho học sinh tiểu học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên.

Để tổ chức tốt hoạt động trải nhiệm nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh tiểu học thông qua trò chơi quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên, đề tài đã đề xuất các biện pháp, cụ thể như sau:

Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục về sự cần thiết khi tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh tiểu học thông qua trò chơi quân sự tại Trung tâm.

Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tổ chức trò chơi quân sự nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh tiểu học.

Biện pháp 3: Tổ chức biên soạn hệ thống các trò chơi quân sự nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh tiểu học.

Biện pháp 4: Xây dựng quy trình phối hợp giữa Trung tâm – Nhà trường – Gia đình trong tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại Trung tâm.

Biện pháp 5: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm các điều kiện để tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại Trung tâm.


Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu mô hình trải nghiệm nhằm phát triển một số phẩm chất cho học sinh tiểu học thông qua trò chơi quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên” đã đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu, đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc của nhóm tác giả. Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Hà Quang Tiến đề nghị nhóm tác giả đề tài chỉnh sửa và hoàn thiện đề tài theo ý kiến của các thành viên Hội đồng. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài với 100% ý kiến đánh giá đạt.


Các bài liên quan