Lịch công tác

Ngày 14-08-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 14/7 đến ngày 20/7/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

14/8/2023

07h30’

HT Trung tâm Số

ĐHTN

Đại hội Công đoàn Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại tá Đinh Văn Long

TS Trần Hoàng Tinh

ThS Nguyễn Thị Ngân

Chủ tịch Công đoàn

ĐHTN

VP CĐ

07h30’

Trường Quân sự QK1

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2

Thượng tá Lê Đại Lâm

Quân khu 1

Phòng

KH-TH

THỨ BA

15/8/2023

14h00’

Phòng họp 01

ĐHTN

Hội nghị trực tuyến; Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, Đào tạo năm 2023

Đại tá Đinh Văn Long

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐ – Giám đốc ĐHTN

Phòng

KH-TH

08h00’

Phòng họp A

Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật 

Họp Giao ban Đoàn TN – Hội sinh viên ĐHTN tháng 8 năm 2023

Bí thư Đoàn TN Trung tâm

Chủ tịch Hội Sinh viên

ĐHTN

VP ĐTN

THỨ TƯ

16/8/2023

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

17/8/2023

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

18/8/2023

 

 

 

 

 

THỨ BẢY

19/8/2023

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

20/8/2023

 

 

 

 

 

Các bài liên quan