Lịch công tác

Ngày 11-09-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 11/9 đến ngày 17/9/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

11/9/2023

 

 

 

 

 

THỨ BA

12/9/2023

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

13/9/2023

09h00’

Phòng họp tầng 3

Họp Giao ban công tháng 9 năm 2023

Ban Giám đốc; Trưởng, phó các đơn vị; Kế toán trưởng; Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn; Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên.

Giám đốc Trung tâm

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

14/9/2023

07h30’ - 17h30’

Giảng đường,

Thao trường 

Thông qua bài giảng

Theo kế hoạch

Trưởng Khoa Giáo viên

Khoa

Giáo viên

09h00’

Phòng họp tầng 3

Làm việc với đoàn thanh tra sở xây dựng TPTN

- Đại tá Đinh Văn Long

 -Thượng tá Lê Đại Lâm

- TS Đỗ Thị Hồng Hạnh

Sở Xây dựng TPTN

Phòng

KH-TH

 

THỨ SÁU

15/9/2023

08h00’

Phòng họp tầng 3

Họp Hội đồng chấm dứt hợp đồng lao động

Theo Quyết định số 532/QĐ-TTGDQPAN ngày 21/6/2023

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

KH-TH

09h00’

Phòng họp tầng 3 

Họp BCH Công đoàn tháng 9 năm 2023

BCH Công đoàn Trung tâm

Chủ tịch Công đoàn

VP CĐ

THỨ BẢY

16/9/2023

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

17/8/2023

 

 

 

 

 

Các bài liên quan