Lịch công tác

Ngày 28-08-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 28/8 đến ngày 03/9/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

28/8/2023

 

 

 

 

 

THỨ BA

29/8/2023

13h30’

Khu vực ngoại khóa

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K32 SP1, PH1 (Trường Đại học Sư Phạm và Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ TƯ

30/8/2023

13h30’

Khu vực ngoại khóa

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K32 SP1, PH1 (Trường Đại học Sư Phạm và Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

14h00’

Phòng họp tầng 3 

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tái cơ cấu tổ chức Trung tâm

Theo QĐ số 606/QĐ-TTGDQPAN ngày 14/7/2023

Tổ trưởng

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

31/8/2023

13h30’

Khu vực ngoại khóa  

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K32 SP1, PH1 (Trường Đại học Sư Phạm và Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ SÁU

01/9/2023

Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9

THỨ BẢY

02/9/2023

CHỦ NHẬT

03/9/2023

Các bài liên quan