Lịch công tác

Ngày 21-08-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

21/8/2023

18 – 23/8/2023

Đồ Sơn, Hải Phòng

Tham gia Hội đồng sách Giáo khoa

PGS. TS Hà Quang Tiến

Bộ GD&ĐT

Phòng

KH-TH

21 – 25/8/2023

Đài Loan

Đến thăm và làm việc tại các trường Đại học tại Đài Loan: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Bắc; Đại học Quốc gia Chengchi; Đại học Tamkang và Đại học Quốc gia Cheng Kung.

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

ĐHTN

Phòng

KH-TH

13h30’

Khu vực ngoại khóa 

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K32 SP1, PH1 (Trường Đại học Sư Phạm và Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ BA

22/8/2023

13h30’

Khu vực ngoại khóa

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K32 SP1, PH1 (Trường Đại học Sư Phạm và Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ TƯ

23/8/2023

13h30’

Khu vực ngoại khóa

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K32 SP1, PH1 (Trường Đại học Sư Phạm và Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ NĂM

24/8/2023

13h30’

Khu vực ngoại khóa 

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K32 SP1, PH1 (Trường Đại học Sư Phạm và Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ SÁU

25/8/2023

13h30’

Khu vực ngoại khóa

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K32 SP1, PH1 (Trường Đại học Sư Phạm và Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ BẢY

26/8/2023

07h00’

Khu vực ngoại khóa

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K32 SP1, PH1 (Trường Đại học Sư Phạm và Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

CHỦ NHẬT

27/8/2023

07h00’

Khu vực ngoại khóa

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K32 SP1, PH1 (Trường Đại học Sư Phạm và Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đại tá Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

Các bài liên quan