Lịch công tác

Ngày 18-09-2023

Lịch công tác tuần từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2023

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

18/9/2023

07h30’

Hội trường A

Khai giảng Khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh K32-KD2,PHHG1

Theo Kế hoạch 797/KH-TTGDQPAN ngày 12/9/2023

Giám đốc Trung tâm

Phòng

KH-TH

THỨ BA

19/9/2023

 

THỨ TƯ

20/9/2023


THỨ NĂM

21/9/2023


THỨ SÁU

22/9/2023


THỨ BẢY

23/9/2023

08h00’

Phòng họp 01

ĐHTN

Tham dự lớp tập huấn nâng cao kỹ năng lái xe an toàn năm 2023

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

ĐHTN

Phòng

KH-TH

CHỦ NHẬT

24/8/2023


Các bài liên quan