Lịch công tác

Ngày 09-11-2020

Lịch công tác tuần từ 09/11 đến 15/11/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

09/11/2020

 

 

 

 

 

THỨ BA

10/11/2020

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

11/11/2020

 

 

 

 

 

THỨ NĂM

12/11/2020

08h00

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHTN khóa VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn thể đảng viên

Ban Tổ chức

ĐHTN

Phòng

KH-TH

THỨ SÁU

13/11/2020

08h30

Trường CĐ KT-KT

Tham dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Phó Trưởng Phòng KH-TH

Trường CĐ KT-KT

Phòng

KH-TH

THỨ BẢY

14/11/2020

07h30

Tại Trung tâm

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K29

Theo kế hoạch

Ban tổ chức

Trung tâm ĐTTNC

CHỦ NHẬT

15/11/2020

07h00

Hà Nội

Tham dự "Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu" năm 2020

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Bộ GD&ĐT

Phòng

KH-TH

Các bài liên quan