Lịch công tác

Ngày 21-12-2020

Lịch công tác tuần từ 21/12 đến 27/12/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

21/12/2020


THỨ BA

22/12/2020


THỨ TƯ

23/12/2020

Giảng đường

(23/12-25/12)

Tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên K29- YD2

Theo kế hoạch

Chủ tịch Hội đồng

Phòng ĐT-QLNH

18h30-22h00

Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Tham dự chương trình tìm hiểu cuộc thi giáo dục sức khỏe, sinh sản, tình dục cho sinh viên ĐHTN năm 2020

Bí thư; phó Bí thư Đoàn TN

Đoàn ĐHTN

VP Đoàn

THỨ NĂM

24/12/2020

Phòng

KH-TH

THỨ SÁU

25/12/2020

8h00-11h00

Tại Trung tâm

Thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn" năm 2020

Phó Giám đốc; Các thành viên đội thi; ủy viên BCH, UBKT Công đôàn; văn phòng phụ trách công đoàn

Công đoàn Giáo dục Việt Nam VP Công đoàn

15h00

Tại Trung tâm

Đại hội Chi đoàn cán bộ Phòng Chức năng và Chi đoàn cán bộ Khoa Giáo viên

Theo kế hoạch

Bí thư Đoàn

VP Đoàn

THỨ BẢY

26/12/2020

Trung tâm ĐTTNC

CHỦ NHẬT

27/12/2020

08h00

Tại Trung tâm 

Tiếp nhận sinh viên K29-QT1, PH1, CĐCN1 vào học Giáo dục quốc phòng, an ninh

Theo kế hoạch

Ban Giám đốc

Phòng ĐT-QLNH

 

Thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn” năm 2020

Các bài liên quan