Lịch công tác

Ngày 16-11-2020

Lịch công tác tuần từ 16/11 đến 22/11/2020

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

16/11/2020

08h00

Phòng họp tầng 3

Kiểm tra thực hiện Quy chế công khai và các điều kiện ĐBCLGD năm 2020.

Ban giám đốc, thủ trưởng các đơn vị

Ban giám đốc

Phòng ĐT-QLNH

14h00

Phòng họp tầng 3

Họp hội đồng xét nâng bậc lương và tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Theo quyết định

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

KH-TH

19h00-21h00

Sân vận động Trung tâm

Giao lưu văn nghệ Chào mừng kỉ niệm 62 năm Ngày giáo dục quốc phòng và an ninh (19/11) và 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

BCH Đoàn TN;

Đại biểu mời;

CBVC quan tâm

Bí thư Đoàn TN

Đoàn TN

THỨ BA

17/11/2020

08h30

Phòng họp tầng 3

Họp tổ xét chọn đơn vị khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức trong Trung tâm

Theo quyết định

Tổ trưởng

Phòng

KH-TH

 14h30

Phòng họp tầng 3

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm học 2019-2020

Theo quyết định

Chủ tịch Hội đồng

Phòng ĐT-QLNH

THỨ TƯ

18/11/2020

Giảng đường

(18/11-20/11)

Tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên K29- NN1;KH1

Theo kế hoạch

Chủ tịch Hội đồng

Phòng ĐT-QLNH

THỨ NĂM

19/11/2020

08h00

Phòng họp tầng 3

Gặp mặt chào mừng ngày giáo dục quốc phòng và an ninh 19/11 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động

Ban Giám đốc

Phòng

 KH-TH

THỨ SÁU

20/11/2020

14h00

Kết thúc môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa 29-KH1, NN1

Tại thông báo số 647/TB-TTGDQPAN ngày 11/11/2020

Ban Giám đốc

Phòng ĐT-QLNH

THỨ BẢY

21/11/2020


CHỦ NHẬT

22/11/2020

08h00

Tiếp nhận sinh viên K29-YD2 vào học Giáo dục quốc phòng, an ninh

Theo kế hoạch

Ban Giám đốc

Phòng ĐT-QLNH

Các bài liên quan