Lịch công tác

Ngày 28-12-2020

Lịch công tác tuần từ 28/12/2020 đến 03/01/2021

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

28/12/2020

7h30-8h30

Tầng 2 Hội trường

Lễ Khai giảng khóa học GDQP&AN cho sinh viên K29-QT1; PH1; CĐCN1.

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Phòng

ĐT-QLNH

8h30

Trung tâm GDQPAN Hà Nội 1

Tham dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng  Giáo dục quốc phòng và an nin trong cơ sở giáo dục đại học năm 2020”

Phó Giám đốc; lãnh đạo phòng Đào tạo-QLNH

Bộ GD&ĐT

Phòng

KH-TH

THỨ BA

29/12/2020

08h30

Phòng họp tầng 3


Họp tổ thống kê kiểm kê điểm nghiệm ngày 01/01/2021

Theo Quyết định

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Phòng

KH-TH

THỨ TƯ

30/12/2020

08h00

Phòng họp tầng 3

Họp Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm

Ban chấp hành

 Đảng bộ

Phó Bí thư

VP Đảng

THỨ NĂM

31/12/2020


THỨ SÁU

01/01/2021

Nghỉ Tết dương lịch năm 2021

THỨ BẢY

02/01/2021


CHỦ NHẬT

03/01/2021

 

Các bài liên quan