Lịch công tác

Ngày 04-01-2021

Lịch công tác tuần từ 04/01 đến 10/01/2021

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

04/01/2021

08h00

(Từ  04-08/1/2021)

Tại Trung tâm

Tổ kiểm kê tiến hành kiểm kê điểm nghiệm theo kế hoạch

Theo quyết định

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Phòng

 KH-TH

THỨ BA

05/01/2021

08h00

Bộ Quốc phòng-Hà Nội

Tham dự Hội nghị sơ kết biệt phái sĩ quan (2018-2020)

Phó Giám đốc Đinh Văn Long

Tổng cục Chính trị

Phòng

 KH-TH

THỨ TƯ

06/01/2021

08h00

Phòng họp tầng 3

Họp Giao ban công tác Tháng  01/2021.

Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Kế toán trưởng; Phụ trách bộ phận bảo vệ, Y tế.

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Phòng

 KH-TH

THỨ NĂM

07/01/2021

09h30

Phòng họp tầng 3

Họp Ban Chấp hành Công đoàn tháng 01/2021.

BCH Công đoàn Trung tâm

Chủ tịch Công đoàn

VP

Công đoàn

THỨ SÁU

08/01/2021


THỨ BẢY

09/01/2021

07h00

Tại Trung tâm

Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên

Theo kế hoạch

Ban tổ chức

Trung tâm ĐTTNC

CHỦ NHẬT

10/01/2021

Các bài liên quan