Lịch công tác

Ngày 22-05-2022

Lịch công tác tuần từ 23/5 đến 29/5/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

23/5/2022

08h00’

Phòng họp tầng 3

 

 

Họp rà soát, bổ sung quy hoạch đối với cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bước 1 (08h00’): Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1).

 

- Bước 2 (08h30’): Hội nghị cán bộ chủ chốt.

 

 

 

- Bước 3 (09h00’): Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng.

 

 

- Bước 4 (09h30’): Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2).

 

 

- Bước 1: BCH Đảng bộ Trung tâm; BGĐ Trung tâm.

 

- Bước 2: BCH Đảng bộ; BGĐ, Trưởng/phó các tổ chức Đoàn thể; Bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc; Trưởng/phó các Phòng/Khoa các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

- Bước 3: BCH Đảng bộ; BGĐ Trung tâm; Trưởng Phòng/Khoa các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

- Bước 4: BCH Đảng bộ;

BGĐ Trung tâm.

Bí thư ĐU

Trung tâm

VPĐU

 

 

 

 

 

 

 

THỨ BA

24/5/2022

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

25/5/2022

23 – 30/5/2022

TTGDQPAN

Đại học Huế

Tham dự lớp tập huấn cản bộ quản lý, giảng viên giáo viên dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 . 

- PGĐ Đinh Văn Long

- Thượng tá Hoàng Quốc Huy

- Thượng tá Vũ Quang Kiên

- Trung tá Đào Xuân Trường

- Nguyễn Mạnh Hùng

 

Bộ Giáo dục

và Đào tạo

 

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

26/5/2022

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

27/5/2022

08h00’

Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

Tham gia Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ.

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Chủ tịch Hội đồng

Phòng

KH-TH

15h00

 Phòng họp

tầng 3 

Họp phiên trù bị Đại hội Đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2022-2024.

Toàn thể đoàn viên

Bí thư Đoàn

VP ĐTN

THỨ BẢY

28/5/2022

07h00-11h30

Phòng họp

 tầng 3

Đại hội Đoàn TNCS HCM Trung tâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2024.

Theo kế hoạch số 11/KH-ĐTN ngày 20/5/2022

Bí thư Đoàn

VP ĐTN

CHỦ NHẬT

29/5/2022

 

 

 

 

 

Các bài liên quan