Lịch công tác

Ngày 30-05-2022

Lịch công tác tuần từ 30/5 đến 05/6/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

30/5/2022

8h00’-10h00’

Phòng họp số 1 – Cơ quan ĐHTN

Lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy ĐHTN giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030

Đ/c Hà Quang Tiến – BTĐU TT

Đ/c Đinh Văn Long – PBT ĐUTT

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

VPĐU

THỨ BA

31/5/2022

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

01/6/2022

08h00’

Phòng họp tầng 3

Họp BCH Đảng bộ Trung tâm

BCH Đảng bộ Trung tâm

Bí thư Đảng ủy

VP ĐU

09h00’

Phòng họp tầng 3

Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Khoa giáo viên

Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư, phó bí thư ĐTN Trung tâm, phụ trách bộ phận bảo vệ, y tế

Giám đốc

Trung tâm

Phòng

KH-TH

09h30’

Phòng họp tầng 3

Họp giao ban công tác tháng 6 năm 2022

Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư, phó bí thư ĐTN Trung tâm, phụ trách bộ phận bảo vệ, y tế

Giám đốc

Trung tâm

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

02/6/2022

08h00’

Phòng họp 01

ĐHTN

Hội nghị tập huấn, triển khai tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

PGS. TS Hà Quang Tiến

ThS Nguyễn Hải Dương

ThS Nguyễn Thị Ngân

ĐHTN

Phòng

KH-TH

THỨ SÁU

03/6/2022

08h00’

Phòng họp tầng 3

Họp xây dựng Chế độ làm việc của Nhà giáo trong Trung tâm

Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN Trung tâm

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

THỨ BẢY

04/6/2022

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

05/6/2022

 

 

 

 

 

Các bài liên quan