Lịch công tác

Ngày 06-06-2022

Lịch công tác tuần từ 06/6 đến 12/6/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

06/6/2022

 

 

 

 

 

THỨ BA

07/6/2022

09h00’

Phòng họp

tầng 3

Họp Tổng kết phong trào thi đua "giỏi việc trường- đảm việc nhà" và hoạt động công tác nữ công năm học 2021-2022

Nữ công Trung tâm

Trưởng ban nữ công

Phòng

KH-TH

07h00’

Khu vực

 ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K30 KD1 (K17 Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

THỨ TƯ

08/6/2022

09h00’

Phòng họp

tầng 3

Rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và xây dựng quy hoạch cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Ban Chấp hành Đảng bộ

Bí thư Đảng ủy

VPĐU

14h00’ 

Phòng họp

Tầng 3

Làm việc với Công ty TNHH xây dựng Bình Minh

Đại diện BGĐ, Trưởng phòng KH-Th, Kế toán trưởng, chuyên viên đảm nhiệm cơ sở vật chất

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

09/6/2022

14h00’ 

Phòng họp

Tầng 3 

Thực hiện Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

 

 

 

14h00 - 14h30

Phòng họp

Tầng 3

Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1) xem xét, thông qua danh sách bổ sung quy hoạch để lấy ý kiến tại các hội nghị và bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám đốc Trung tâm

Bí thư Đảng ủy

Phòng

KH-TH

14h30 - 15h30

Phòng họp

Tầng 3

Bước 2: Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch

BCH Đảng bộ; Ban Giám đốc Trung tâm; Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Trung tâm; Trưởng khoa, Phó trưởng khoa thuộc Trung tâm

Giám đốc

Trung tâm

Phòng

KH-TH

15h30 - 16h30

Phòng họp

Tầng 3

Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận và giới thiệu nhân sự quy hoạch

Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng, Trưởng khoa và tương đương của đơn vị trực thuộc

Trung tâm

Bí thư Đảng ủy

Phòng

KH-TH

 

16h30 - 17h00

Phòng họp

Tầng 3

Bước 4: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự để đưa vào danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch

Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám đốc Trung tâm

Bí thư Đảng ủy

Phòng

KH-TH

THỨ SÁU

10/6/2022

09h00’

Phòng họp

tầng 3

Họp xây dựng Chế độ làm việc của Nhà giáo trong Trung tâm

Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Phó trưởng phòng KH-TH, Chuyên viên đảm nhiệm công tác TCCB Trung tâm.

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

THỨ BẢY

11/6/2022

07h00’

Khu vực

 ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K30 KD1 (K17 Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Trung tâm

ĐTTNC

CHỦ NHẬT

12/6/2022

07h00’

Khu vực

 ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa cho sinh viên K30 KD1 (K17 Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh)

Theo Kế hoạch

Phó Giám đốc

Đinh Văn Long

Trung tâm

ĐTTNC

Các bài liên quan