Lịch công tác

Ngày 14-06-2022

Lịch công tác tuần từ 13/6 đến 19/6/2022

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

THỨ HAI

13/6/2022

 

 

 

 

 

THỨ BA

14/6/2022

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

15/6/2022

09h00’

Phòng họp tầng 3

Họp xây dựng Chế độ làm việc của Nhà giáo trong Trung tâm

Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Phó Trưởng phòng KH-TH, Chuyên viên đảm nhiệm công tác TCCB Trung tâm

Phó Giám đốc

Hà Quang Tiến

Phòng

KH-TH

THỨ NĂM

16/6/2022

08h00’

Phòng họp 1

ĐHTN

Hướng dẫn công tác quản lý đề tài, nhiệm vụ, chương trình KHCN cấp Bộ

- Đại tá Đinh Văn Long

- TS Trần Hoàng Tinh

- TS Đỗ Thị Hồng Hạnh

- ThS Dương Thị Thanh Mai

- Ma Thị Hồng Anh

ĐHTN

Phòng

KH-TH

THỨ SÁU

17/6/2022

 

     

THỨ BẢY

18/6/2022

19h00'-22h00'

SVĐ Trung tâm

Tổ chức chương trình văn nghệ cho sinh viên K30 Trường Đại học KT&QTKD

- BCH Đoàn Trung tâm

- BCH Chi Đoàn, Hội Trưởng Đại học KT&QTKD

- Đại biểu khách mời

Bí thư Đoàn

Trung tâm

VP ĐTN

CHỦ NHẬT

19/6/2022

 

 

 

 

 

 

19h00-22h00

Sân vận động TT

Tổ chức chương trình văn nghệ cho sinh viên K30 Trường Đại học KT&QTKD

-          BCH Đoàn Trung tâm;

-          BCH Đoàn, Hội  Trường

-          Đại học KT&QTKD;

-          Đại biểu khách mời

Bí thư Đoàn Trung tâm

VP Đoàn

Các bài liên quan